Política de privacidade

Política de privacidade

Última actualización: 07 de decembro de 2021

Esta Política de privacidade describe as nosas políticas e procedementos sobre a colección, uso e divulgación da súa información cando utiliza o Servizo e lle di

sobre os teus dereitos de privacidade e como te protexe a lei.

Usamos os teus datos persoais para proporcionar e mellorar o servizo. Usando o

Servizo, Vostede acepta a recollida e uso de información de acordo co

esta Política de Privacidade.

Interpretación e definicións
Interpretación
As palabras das que se escribe a letra inicial en maiúscula teñen un significado definido nas seguintes condicións. As seguintes definicións terán o mesmo significado independentemente de que aparezan en singular ou en plural.
 
Definicións
Para os efectos desta Política de Privacidade:
·         Conta significa unha conta única creada para que poida acceder ao noso Servizo ou partes do noso Servizo.
·         Empresa (denominada "a Compañía", "Nós", "Nós" ou "O Noso" neste Contrato) refírese a Paula Lago, Rúa Conde de Torrecedeira, nº82, 8ºb, Vigo.
 
·         As cookies son pequenos ficheiros que un sitio web coloca no teu ordenador, dispositivo móbil ou calquera outro dispositivo, que conteñen os detalles do teu historial de navegación nese sitio web entre os seus múltiples usos.
 
·         País refírese a: España
 
·         Dispositivo significa calquera dispositivo que poida acceder ao Servizo, como un ordenador, un teléfono móbil ou unha tableta dixital.
 
·         Os datos persoais son calquera información que se refire a unha persoa identificada ou identificable.
 
·         servizo refírese ao sitio web.
 
·         Provedor de servizos significa calquera persoa física ou xurídica que trate os datos en nome da Empresa. Refírese a empresas de terceiros ou persoas empregadas pola Compañía para facilitar o Servizo, para prestar o Servizo en nome da Compañía, para realizar servizos relacionados co Servizo ou para axudar a Compañía a analizar como se utiliza o Servizo.
 
·         Os datos de uso refírese aos datos recollidos automaticamente, xa sexa xerados polo uso do Servizo ou a partir da propia infraestrutura do Servizo (por exemplo, a duración da visita dunha páxina).
 
·         sitio web fai referencia a paulalago.com, accesible desde [http://www. paulalago.com] (http://www.paulalago.com)
 
·         Vostede significa a persoa que accede ou utiliza o Servizo, ou a empresa ou outra persoa xurídica en nome da cal esa persoa accede ou utiliza o Servizo, segundo corresponda.
Recopilación e uso dos seus datos persoais
 
Tipos de datos recollidos
Datos persoais
Mentres use o noso servizo, podemos pedirlle que nos proporcione certa información de identificación persoal que se pode usar para contactar con vostede ou identificarlo. A información de identificación persoal pode incluír, pero non se limita a:
 
·         Enderezo electrónico
·         Nome e apelidos
·         Número de teléfono
·         Enderezo, estado, provincia, código postal, cidade
·         Datos de uso
 
Datos de uso
Os datos de uso recóllense automaticamente cando se utiliza o Servizo.
 
Os datos de uso poden incluír información como o enderezo do protocolo de Internet do seu dispositivo (por exemplo, o enderezo IP), o tipo de navegador, a versión do navegador, as páxinas do noso servizo que visita, a hora e a data da súa visita, o tempo que pasou nesas páxinas, o dispositivo único. identificadores e outros datos de diagnóstico.
 
Cando accede ao Servizo a través dun dispositivo móbil ou a través dun dispositivo móbil, podemos recoller certa información automaticamente, incluíndo, entre outros, o tipo de dispositivo móbil que utiliza, o ID único do seu dispositivo móbil, o enderezo IP do seu dispositivo móbil, o seu teléfono móbil. sistema operativo, o tipo de navegador de Internet móbil que utilizas, identificadores únicos do dispositivo e outros datos de diagnóstico.
 
Tamén podemos recoller información que o teu navegador envía cada vez que visitas o noso Servizo ou cando accedes ao Servizo mediante ou a través dun dispositivo móbil.
 
Tecnoloxías de seguimento e cookies
Usamos cookies e tecnoloxías de seguimento similares para rastrexar a actividade no noso servizo e almacenar certa información. As tecnoloxías de seguimento utilizadas son balizas, etiquetas e scripts para recoller e rastrexar información e mellorar e analizar o noso servizo. As tecnoloxías que utilizamos poden incluír:
 
·         Cookies ou cookies do navegador. Unha cookie é un pequeno ficheiro colocado no teu dispositivo. Pode indicar ao seu navegador que rexeite todas as cookies ou que indique cando se envía unha cookie. Non obstante, se non acepta cookies, é posible que non poida utilizar algunhas partes do noso Servizo. A menos que axuste a configuración do seu navegador para que rexeite as cookies, o noso Servizo pode utilizar cookies.
·         Cookies Flash. Algunhas funcións do noso Servizo poden usar obxectos almacenados locais (ou Cookies Flash) para recoller e almacenar información sobre as súas preferencias ou a súa actividade no noso Servizo. As cookies Flash non son xestionadas pola mesma configuración do navegador que as utilizadas para as cookies do navegador. Para obter máis información sobre como eliminar as cookies Flash, lea "Onde podo cambiar a configuración para desactivar ou eliminar obxectos compartidos locais?" dispoñible en https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
·         Web Beacons. Algunhas seccións do noso Servizo e dos nosos correos electrónicos poden conter pequenos ficheiros electrónicos coñecidos como balizas web (tamén coñecidos como gifs claros, etiquetas de píxeles e gifs dun só píxel) que permiten á Compañía, por exemplo, contar os usuarios que visitaron esas páxinas. ou abriu un correo electrónico e outras estatísticas relacionadas do sitio web (por exemplo, rexistrar a popularidade dunha determinada sección e verificar a integridade do sistema e do servidor).
 
As cookies poden ser "Persistentes" ou "Sesión". As cookies persistentes permanecen no teu ordenador persoal ou dispositivo móbil cando estás fóra de liña, mentres que as cookies de sesión elimínanse en canto pechas o teu navegador web. Máis información sobre as cookies: Política de privacidade gratuíta sobre o uso de cookies.
 
Usamos cookies de sesión e persistentes para os fins que se indican a continuación:
 
Cookies necesarias/esenciais
Tipo: Cookies de sesión
Administrado por: Us
Finalidade: Estas cookies son esenciais para ofrecerche os servizos dispoñibles a través do sitio web e para permitirche utilizar algunhas das súas funcións. Axudan a autenticar usuarios e previr o uso fraudulento das contas de usuario. Sen estas cookies, os servizos que solicitaches non se poden proporcionar, e só utilizamos estas cookies para ofrecerche eses servizos.
 
Política de cookies / Aviso Aceptación de cookies
Tipo: Cookies persistentes
Administrado por: Us
Finalidade: estas cookies identifican se os usuarios aceptaron o uso de cookies no sitio web.
 
Cookies de funcionalidade
Tipo: Cookies persistentes
Administrado por: Us
Finalidade: estas cookies permítennos lembrar as opcións que realiza cando utiliza o sitio web, como lembrar os seus datos de inicio de sesión ou a súa preferencia de idioma. A finalidade destas cookies é proporcionarlle unha experiencia máis persoal e evitar que teña que introducir de novo as súas preferencias cada vez que utilice o sitio web.
 
Para obter máis información sobre as cookies que utilizamos e as súas opcións en relación coas cookies, visite a nosa Política de cookies ou a sección de cookies da nosa Política de privacidade.
 
Uso dos seus datos persoais
A Empresa pode utilizar os datos persoais para os seguintes fins:
 
·         Para proporcionar e manter o noso Servizo, incluso para supervisar o uso do noso Servizo.
·         Para xestionar a súa conta: para xestionar o seu rexistro como usuario do Servizo. Os Datos Persoais que proporciona pode darlle acceso a diferentes funcionalidades do Servizo que están dispoñibles para vostede como usuario rexistrado.
·         Para a execución dun contrato: o desenvolvemento, o cumprimento e a realización do contrato de compra dos produtos, artigos ou servizos que adquiriu ou de calquera outro contrato connosco a través do Servizo.
·         Para contactar contigo: para contactar contigo por correo electrónico, chamadas telefónicas, SMS ou outras formas equivalentes de comunicación electrónica, como as notificacións push dunha aplicación móbil sobre actualizacións ou comunicacións informativas relacionadas coas funcionalidades, produtos ou servizos contratados, incluídas as actualizacións de seguranza, cando sexa necesario ou razoable para a súa execución.
·         Para proporcionarlle noticias, ofertas especiais e información xeral sobre outros bens, servizos e eventos que ofrecemos que sexan similares aos que xa adquiriu ou preguntou, a menos que optase por non recibir esa información.
 
·         Para xestionar as súas solicitudes: para atender e xestionar as súas solicitudes para nós.
·         Para transferencias de empresas: podemos utilizar a súa información para avaliar ou realizar unha fusión, desinversión, reestruturación, reorganización, disolución ou outra venda ou transferencia de algúns ou todos os nosos activos, xa sexa como empresa en funcionamento ou como parte dunha quebra, liquidación, ou procedemento similar, no que os datos persoais que posuímos sobre os usuarios do noso Servizo están entre os activos transferidos.
·         Para outros fins: podemos usar a súa información para outros fins, como análise de datos, identificación de tendencias de uso, determinación da eficacia das nosas campañas promocionais e para avaliar e mellorar o noso Servizo, produtos, servizos, mercadotecnia e a súa experiencia.
 
Podemos compartir a súa información persoal nas seguintes situacións:
·         Con provedores de servizos: podemos compartir a súa información persoal con provedores de servizos para supervisar e analizar o uso do noso servizo e poñerse en contacto contigo.
·         Para transferencias de empresas: podemos compartir ou transferir a súa información persoal en relación con, ou durante as negociacións de calquera fusión, venda de activos da empresa, financiamento ou adquisición de todo ou parte do noso negocio a outra empresa.
·         Con afiliados: podemos compartir a súa información cos nosos afiliados, en cuxo caso esixiremos que estes afiliados cumpran esta Política de privacidade. Os afiliados inclúen a nosa empresa matriz e calquera outra subsidiaria, socios de empresas conxuntas ou outras empresas que controlamos ou que estean baixo control común connosco.
·         Con socios comerciais: podemos compartir a túa información cos nosos socios comerciais para ofrecerche certos produtos, servizos ou promocións.
·         Con outros usuarios: cando comparte información persoal ou interactúa doutro xeito nas áreas públicas con outros usuarios, todos os usuarios poden ver esa información e pode ser distribuída publicamente fóra.
·         Co teu consentimento: podemos divulgar a túa información persoal para calquera outro propósito co teu consentimento.
 
 
Conservación dos seus datos persoais
A Compañía conservará os seus datos persoais só durante o tempo que sexa necesario para os fins establecidos nesta Política de privacidade. Conservaremos e utilizaremos os seus datos persoais na medida en que sexa necesario para cumprir coas nosas obrigas legais (por exemplo, se nos obriga a conservar os seus datos para cumprir coas leis aplicables), resolver disputas e facer cumprir os nosos acordos e políticas legais.
 
A Compañía tamén conservará os datos de uso para fins de análise interna. Os datos de uso xeralmente consérvanse durante un período de tempo máis curto, excepto cando estes datos se usan para reforzar a seguridade ou mellorar a funcionalidade do noso servizo, ou cando estamos obrigados legalmente a conservar estes datos durante períodos máis longos.
 
Transferencia dos seus datos persoais
A súa información, incluídos os datos persoais, trátase nas oficinas operativas da Compañía e en calquera outro lugar onde se atopen as partes implicadas no tratamento. Significa que esta información pode transferirse e manterse en ordenadores situados fóra do seu estado, provincia, país ou outra xurisdición gobernamental onde as leis de protección de datos poden diferir das da súa xurisdición.
 
O teu consentimento a esta Política de privacidade seguido do envío de tal información representa o teu acordo con esa transferencia.
 
A Compañía adoptará todas as medidas razoablemente necesarias para garantir que os seus datos sexan tratados de forma segura e de acordo con esta Política de privacidade e non se transferirá ningún dos seus datos persoais a unha organización ou país a menos que existan controis adecuados, incluíndo a seguridade de Os teus datos e outra información persoal.
 
Divulgación dos seus datos persoais
Transaccións comerciais
Se a Compañía está involucrada nunha fusión, adquisición ou venda de activos, os seus datos persoais poden ser transferidos. Avisaremos antes de que os seus datos persoais sexan transferidos e estean suxeitos a unha política de privacidade diferente.
 
A aplicación da lei
En determinadas circunstancias, é posible que a Compañía teña que revelar os seus datos persoais se así o obriga a lei ou en resposta a solicitudes válidas das autoridades públicas (por exemplo, un xulgado ou unha axencia gobernamental).
 
Outros requisitos legais
A Compañía pode revelar os seus datos persoais de boa fe crendo que tal acción é necesaria para:
 
Cumprir cunha obriga legal
Protexer e defender os dereitos ou propiedade da Empresa
Previr ou investigar posibles irregularidades en relación co Servizo
Protexer a seguridade persoal dos Usuarios do Servizo ou do público
Protexer contra a responsabilidade legal
Seguridade dos seus datos persoais
A seguridade dos teus datos persoais é importante para nós, pero recorda que ningún método de transmisión por Internet ou método de almacenamento electrónico é 100% seguro. Aínda que nos esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables para protexer os seus datos persoais, non podemos garantir a súa seguridade absoluta.
 
Privacidade dos nenos
O noso servizo non se dirixe a ninguén menor de 13 anos. Non recompilamos conscientemente información de identificación persoal de ninguén menor de 13 anos. Se vostede é pai ou titor e sabe que o seu fillo nos proporcionou datos persoais, por favor. Contacta connosco. Se temos coñecemento de que recompilamos datos persoais de persoas menores de 13 anos sen verificar o consentimento dos pais, tomamos medidas para eliminar esa información dos nosos servidores.
 
Se necesitamos confiar no consentimento como base legal para procesar a túa información e o teu país require o consentimento dun pai, é posible que requiramos o consentimento do teu pai antes de recoller e utilizar esa información.
 
 
 
Ligazóns a outros sitios web
O noso Servizo pode conter ligazóns a outros sitios web que non son operados por nós. Se fai clic nunha ligazón de terceiros, dirixirase ao sitio dese terceiro. Recomendamos encarecidamente que revise a Política de privacidade de cada sitio que visite.
 
Non temos control nin asumimos ningunha responsabilidade polo contido, as políticas de privacidade ou as prácticas de sitios ou servizos de terceiros.
 
Cambios nesta política de privacidade
Podemos actualizar a nosa Política de privacidade de cando en vez. Notificarémosche calquera cambio publicando a nova Política de privacidade nesta páxina.
 
Informarémosche por correo electrónico e/ou mediante un aviso destacado no noso servizo antes de que o cambio se faga efectivo e actualizaremos a data de "Última actualización" na parte superior desta Política de privacidade.
 
Recoméndase que revise esta Política de privacidade periodicamente para ver calquera cambio. Os cambios nesta Política de privacidade son efectivos cando se publican nesta páxina.
 
Contacta connosco
Se tes algunha dúbida sobre esta Política de Privacidade, podes contactar connosco:
 
Por correo electrónico: info@paulalago.com
 
 
 
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google